Ostra Zieleń

Lorem upsum dolor sit amet. Lorem upsum dolor sit amet. Lorem upsum dolor sit amet. Lorem upsum dolor sit amet.

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Ostra Zieleń jest organizacją pozarządową, w której działają młodzi ludzie poniżej 35 roku życia.

Celem Ostrej Zieleni jest promowanie takich wartości jak prawa człowieka, zrównoważony rozwój, demokracja, ekologia, tolerancja oraz integracja europejska. Chcemy uczyć rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy, przeciwdziałać dyskryminacji, rasizmowi, seksizmowi, homofobii, a także aktywizować społeczenie młodych i społeczności lokalne.

W tym celu organizujemy seminaria, wymiany międzynarodowe, spotkania, dyskusje, koncerty. Reagujemy też na bieżąco na wydarzenia polityczno-społeczne: organizujemy happeningi, bierzemy udział w protestach i demonstracjach.

Członkowie Ostrej Zieleni mają możliwość współpracy z podobnie myślącymi młodymi ludźmi z całej Europy. Ostra Zieleń jest częścią Federation of Young European Greeens (FYEG), czyli Federacji Młodych Europejskich Zielonych. Federacja ta skupia „zielone” młodzieżowe organizacje pozarządowe i młodzieżówki Zielonych z całej Europy.

Aby zacieśnić współpracę z ludźmi z Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkan, Ostra Zieleń została też organizacją partnerską Cooperation and Development Network in Eastern Europe (CDNEE), czyli Siecią Kooperacji i Rozwoju w Europie Wschodniej. Ta organizacja również skupia młodzieżowe organizacje pozarządowe, od Litwy aż po Albanię.

Wspomóż nas

Przyjmujemy darowizny za pośrednictwem Fundacji Strefa Zieleni

nr konta 66 1020 1097 0000 7602 0237 0450

z dopiskiem ‚na Ostrą Zieleń’

Prosimy o przesyłanie informacji o wpłacie na email kontakt@ostrazielen.org.pl

Regulamin i Statut